Menu stránok Bioprodukty nakúpite tu Obsah stránok

BIOMILA - produkt čistej prírody

feel eco na riad neutral 5 l

€ 15,79 s DPH

feel eco na riad neutral 5 l

Vysoko účinný a šetrný čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu a umývanie ovocia a zeleniny. Ľahko biologicky odbúrateľný. Šetrný pre vašu pokožku. Vysoko účinný.

Naša cena: € 15,79 s DPH
€ 13,16 bez DPH
Dostupnost´:

Kód produktu: f4447
Trvanlivosť: 24 mesiacov
Počet kusov v kartóne: 1
Krajina pôvodu: Česká republika
Vysoko účinný a šetriaci prostriedok na ručné umývanie riadu. Je zložený výhradne z ľahko biologicky odbúrateľných surovín, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie. Spoločným pôsobením aktívnych zložiek dosahuje vysokú umývaciu účinnosť a dokáže efektívne odstrániť všetku mastnotu a nečistoty z umývaného riadu a zanechá ho čistý a bez šmúh. Zároveň ochraňuje pokožku Vašich rúk vďaka obsahu zvláčňujúceho glycerínu.

Dávkovanie: 4 ml  na 5 l vody
                      6 ml  na 5 l vody  pri silnom znečistení
Neumývajte riad pod tečúcou vodou, ale napustite ju do drezu a pridajte odporúčanú dávku výrobku.
Umyté ovocie opláchnite v čistej vode.

Zloženie
5% alebo viac, ale menej ako 15%: aniónové povrchovo-aktívne látky
menej ako 5%: amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky
parfumy, SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE DIPROPYLENDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
 
Skladovanie: Skladujte  v suchu a tme pri teplotách od 5 do 25°C. Dátum výroby aj spotreby je uvedený na obale.

POZOR:
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

 
 
Nákupný košík
Odoslať otázku kontaktnej osobe
Bioprodukty nakúpite tu
Kontakty

BIOMILA, spol. s r.o.
906 23 Rudník č.428

Tel.: +421-(0)34-621 56 21
E-mail: e-shop@biomila.sk