Menu stránok Bioprodukty nakúpite tu Obsah stránok

BIOMILA - produkt čistej prírody

feel eco odstraňovač škvŕn a bieliaci prostriedok 800g

Prírodné
€ 5,14 s DPH

feel eco odstraňovač škvŕn a bieliaci prostriedok 800g

Vďaka silno aktívnemu kyslíku dokonale odstraňuje škvrny od kávy, čaju, vína, trávy, krvi či mastnoty.

Naša cena: € 5,14 s DPH
€ 4,28 bez DPH
Dostupnost´:

Kód produktu: F4405
Trvanlivosť: 24 mesiacov
Počet kusov v kartóne: 16
Krajina pôvodu: Česká republika
Ľahko biologicky odbúrateľný odstraňovač nečistôt a bielidlo, ktoré sa dávkuje spoločne s pracím prostriedkom. Vďaka sile aktívneho kyslíka na pranej bielizni dokonalo odstraňuje škvrny ako je káva, čaj, víno, tráva, krv a mastné škvrny. V prípade potreby je možné použiť prostriedok na pranie farebnej bielizne, trvalé používanie na farebnú bielizeň sa však neodporúča. Prostriedok je vyrobený z minerálnych zložiek a neobsahuje chlór.

UPOZORNENIE: "bez ďalšej zľavy" - na tento tovar sa nevzťahuje žiadna ďalšia zľava!

Prostriedok je možné využiť aj na čistenie odpadov v kuchyni, či kúpelni: Do odtoku dávkujte 12 PL a prelejte hrnčekom teplého octu. Vznikne pena a zároveň sa rozpustia mastné usadeniny. Po niekoľkých minútach pôsobenia odpad prelejte teplou vodou.
 
Dávkovanie:     
štandartné znečistenie            väčšie znečistenie                  
    1 PL = 5g                              2 PL = 10g    
 
Zloženie: viac ako 30% bieliace činidlá na báze kyslíka
 
Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste. Dátum výroby aj spotreby je uvedený na obale.

Upozornenie
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302 Škodlivý po požití. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P220 Skladujte mimo odevov a horľavých materiálov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre. P305+P351+P338  Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P309 + P311 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch, volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
 
 
 
 
 
Nákupný košík
Odoslať otázku kontaktnej osobe
Bioprodukty nakúpite tu
Kontakty

BIOMILA, spol. s r.o.
906 23 Rudník č.428

Tel.: +421-(0)34-621 56 21
E-mail: e-shop@biomila.sk